Starten met tocilizumab effectief bij beginnende reumatoïde artritis

Snelle behandeling met tocilizumab, al dan niet in combinatie met methotrexaat, is bij patiënten met onlangs gediagnosticeerde reumatoïde artritis (RA) effectiever voor het bereiken van remissie dan de behandeling met alleen methotrexaat. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers in The Lancet. Bij patiënten die gestart zijn met tocilizimab kan de behandeling bovendien vaker weer worden afgebouwd en gestopt nadat de ziekte onder controle is gebracht.

Johannes Bijlsma en collega’s voerden een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind en gemaskeerd onderzoek uit naar de veiligheid en werking van de biological tocilizumab bij patiënten met onlangs vastgestelde RA. Het onderzoek werd tussen 2010 en 2014 in 21 Nederlandse reumatologiecentra uitgevoerd. De effectiviteit en veiligheid van de standaardbehandeling met methotrexaat (108 patiënten) werd vergeleken met die tocilizumab (103 patiënten) en tocilizumab met methotrexaat (106 patiënten).

RA kon tijdens het onderzoek snel en langdurig onder controle worden gebracht bij 85 procent van de patiënten die startten met tocilizumab en methotrexaat of alleen tocilizumab. Bij de standaardbehandeling met alleen methotrexaat, werd bij slechts 44 procent van de patiënten een remissie bereikt. Er was geen verschil tussen de groepen met betrekking tot bijwerkingen van de behandeling. Het aantal patiënten dat, nadat de ziekte onder controle was gebracht, de medicatie kon afbouwen en stoppen was hoger na de behandeling met tocilizumab gecombineerd met methotrexaat, of alleen met tocilizumab, in vergelijking met alleen methotrexaat.

Reumatoloog prof. dr. Hans Bijlsma, verbonden aan het UMC Utrecht en een van de hoofdonderzoekers, stelt dat er tegenwoordig steeds meer nadruk ligt op een doelmatige en kostenefficiënte toepassing van medicatie. ‘Onze studie speelt op deze ontwikkeling in door ook het afbouwen en stoppen van de relatief dure biological te onderzoeken’, aldus Bijlsma. ‘Vroegtijdige inzet of toevoeging van een biological aan de medicatie kan er voor zorgen dat we veel patiënten niet alleen ziektevrij, maar mogelijk op termijn ook medicatievrij kunnen krijgen, tegen acceptabele kosten.’

Bronnen: UMC Utrecht en the Lancet