Mastectomie bij transmannen: secundaire correcties en tevredenheid verschillen per operatietechniek

Een groeiend aantal mensen kiest vanwege genderdysforie voor een geslachtsaanpassende operatie. Bij ’transmannen’ (oftewel een vrouw-naar-man transgender) is een mastectomie vaak de belangrijkste stap in deze transitie. PA Lian Elfering, verbonden aan het VU Medisch Centrum, publiceerde samen met collega’s een artikel over de drie verschillende operatietechnieken die hiervoor kunnen worden gebruikt.

In Plastic and Reconstructive Surgery beschrijven Elfering en collega’s de indicaties en uitkomsten van de bilaterale subcutane mastectomie bij transmannen. 54 transmannen gaven op verzoek van de onderzoekers 6 maanden na de operatie aan hoe tevreden zij waren met de ingreep. 12 maanden na de operatie werden de chirurgische resultaten onafhankelijk in kaart gebracht.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het merendeel van de patiënten na de operatie tevreden was met de vermannelijking van hun borstkas. Het aantal secundaire correcties en de patiënt-tevredenheid bleek echter wel per operatietechniek te verschillen. Vergeleken met inframammaire huidresecties, leverde de concentrische circulaire mastectomie een slechtere uitkomst op wat betreft technische uitkomst en zelfrapportage. Elfering en collega’s concluderen dat chirurgische indicaties en pre-operatieve counseling in het kader van secundaire correcties verbeterd kunnen worden. “Shared-decision making tussen patiënt en plastisch chirurg moet leiden tot een betere, tailor-made behandeling van patienten”, aldus PA Elfering

Bron: Van de Grift, T et al. Plastic and Reconstructive Surgery 2017; 140(3): 415e–424e

Dit artikel is verschenen in MPA, vakblad voor Physician Assistants